MUDr. Danica Studená - lekár FBLR
                                      - riaditeľka Strediska prof. J. Červeňanského s.r.o.

pracuje v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia od r. 1981. S rehabilitačnou medicínou začala na rehabilitačnom  oddelení FN UK Bratislava pod vedením p. primárky Viery Lánikovej . Atestovala v r. 1985 u prof. MUDr. Vladimíra Jandu v Prahe. V r.1985 nastúpila do funkcie primárky  rehabilitačného oddelenia na Poliklinike Petržalka. Tu až do r. 1997 viedla   tím lekárov, fyzioterapeutiek, masérov, zdravotných sestier a sanitárov, ktorí pracovali na troch veľkých  pracoviskách na zdravotných strediskách po celej Petržalke. Na svojom pracovisku založila  ako prvé svojho druhu na Slovensku ambulantné pracoviská ergoterapie a poradňu pre ťažko telesne postihnutých a úspešne  obhájila celoštátnu výskumnú úlohu s názvom postavenie ergoterapie a ergodiagnostiky v rehabilitácii.

V r.1997 založila neštátne zdravotnícke pracovisko so zameraním na medicínsku rehabilitáciu – Stredisko prof. Jána Červeňanského.Centrum pomenovala podľa svojho otca- zakladateľa modernej slovenskej ortopédie, dlhoročného prednostu I. ortopedickej kliniky v Bratislave na Hlbokej ceste. Prof. Červeňanský bol veľkým podporovateľom rehabilitačnej starostlivosti u ortopedických a  aj iných ťažko funkčne postihnutých pacientov, ktorí odbornú  rehabilitáciu akútne  potrebovali a potrebujú doteraz.

MUDr. Studená absolvovala veľké množstvo odborných stáží a školení na Slovensku, a najmä  v zahraničí- v Čechách, USA, Veľkej Británii, Holandsku, Poľsku, Švajčiarsku, Japonsku, Izraeli, Dánsku, Švédsku, Indii a v Nemecku.

Vo svojom odbore už roky externe pedagogicky pôsobí  na Katedre rehabilitácie  SZÚ, na Katolíckej univerzite v Trnave, na Vysokej škole zdravotníctva svätej Alžbety, ako aj na LFUK Bratislava. Je spoluautorkou viacerých odborných publikácií  slúžiacich na výučbu fyzioterapeutov a veľkou priekopníčkou ergoterapie na Slovensku.

Dlhé roky pracovala aj ako lekár a organizátor v oblasti športu zdravotne postihnutých, založila  a 10 rokov organizovala medzinárodné preteky vozičkárov v Sade Janka Kráľa v Petržalke, v rámci ktorých priniesla na Slovensko aj nové vozičkárske športy ako orientačné preteky a najmä pre Slovensko nové paralympijské športy ako tenis a boccia. Je spoluzakladateľkou Slovenského paralympijského výboru a ako vedúci lekár výpravy slovenských parašportovcov sa zúčastnila viacerých paralympiád. V deväťdesiatych rokoch  bola ako jediná zo zástupcov z postsocialistických krajín zvolená do 10 členného výboru svetovej športovej vozičkárskej federácie, kde pôsobila niekoľko rokov.

Vychovala veľké množstvo kvalitných fyzioterapeutov a ergoterapeutov, ktorí v súčasnosti pôsobia nielen na Slovensku ale najmä v zahraničí. Od polovice osemdesiatych rokov až doteraz  sa venovala aj problematike  starostlivosti o ťažko telesne postihnutých a v r. 1992 založila občianske združenie Spoločnosť pre pomoc paraplegikom. Je členom mnohých československých, slovenských aj zahraničných odborných lekárskych spoločností a prednášala na mnohých odborných lekárskych podujatiach na Slovensku aj v zahraničí.

© Copyright 2010 sjc.sk | tvorba webu | tvorba eshopov