Stredisko Prof. J. Červeňanského s. r.o. je tu pre Vás už 24 rokov.

Založila ho a stále vedie bývalá primárka poliklinického rehabilitačného oddelenia
MUDr. Danica Studená.

V rehabilitačnej ambulancii sa zaoberáme komplexnou diagnostikou poruchy funkcie
chrbtice a 
pohybového aparátu včítane posúdenia RTG, CT, NMR snímkov a následnou
funkčnou liečbou, ktorej cieľom je odstránenie vašich ťažkostí. Po dôkladnom vyšetrení
a posúdení vášho stavu vám odblokujeme zaseknuté segmenty chrbtice 
a kĺbov, uvoľníme
stuhnutú chrbticu a kĺby, odstránime svalové spazmy, zaktivujeme oslabené a utlmené svaly, nabudujeme svalovú rovnováhu, naučíme vás aj domácu terapiu a tým vás zbavíme bolesti aj vašich pohybových problémov. Každý náš pacient má elektronickú aj reálnu papierovú dokumentáciu, naše nálezy môžeme elektronicky posielať spolupracujúcim kolegom. Naša ambulancia úzko spolupracuje s ortopédmi, reumatológmi, neurológmi, urológmi, úrazovými chirurgami, neurochirurgami a inými odborníkmi ako aj s centrami športovej a úrazovej medicíny v Bratislave aj po celom Slovensku, tiež s národným rehabilitačným centrom v Kováčovej a kúpeľnými zariadeniami. Hovoríme po anglicky, francúzsky, nemecky a rusky.

Naše základné zameranie

 • poruchy pohybového aparátu, chrbtice, a kĺbov
 • stavy po operáciách pohybového aparátu, zlomeninách, podvrtnutiach, luxáciách
 • degeneratívne ochorenia chrbtice a kĺbov – napr. artrózy, reumatické ochorenia, osteoporóza
 • vadné držanie tela detí a mládeže a scoliózy, ploché nohy, hypermobility
 • nervové ochorenia – stavy po porážkach a ochrnutiach pohybového aparátu
 • poruchy  a výhrezy platničiek
 • akútne ústrely a seknutia rôznych úsekov chrbtice
 • bolesti hlavy a závrate
 • poškodenia kĺbov  a úponov z preťaženia- bolestivé ramená, tenisové lakte, pätové výrastky, poruchy meniskov, útlakové syndrómy  a iné
 • ženská funkčná sterilita
 • erektilná dysfunkcia, porucha ejakulácie u paraplegikov
 • preventívne programy s rôznym zameraním napr. škola chrbta, škola  kĺbov,  program na redukciu váhy, individuálne dlhodobé relaxačné, kondičné a iné pohybové programy

V agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti /domáca rehabilitácia/ pracuje dobre vyškolený personál, odborný lekár, diplomovaní fyzioterapeuti, sestry, ktorí navštevujú klientov doma a realizujú rehabilitačný a ošetrovateľský program predpísaný rehabilitačným lekárom.

 

 

© Copyright 2010 sjc.sk | tvorba webu | tvorba eshopov