Čo zahŕňa domáca ošetrovateľská starostlivosť?

 • vyšetrenie rehabilitačným lekárom za účelom následnej rehabilitácie
 • odborná liečebná rehabilitácia

Komu je určená domáca ošetrovateľská starostlivosť?

 • imobilnému pacientovi
 • pacientovi s obmedzenou pohyblivosťou
 • pacientovi po absolvovaní jednodňovej chirurgii – samoplatca
 • pacientovi, ktorý si chce skrátiť pobyt v nemocnici
 • pacientovi, ktorý preferuje domáce prostredie

Kto odporučí túto službu?

 • praktický lekár, lekár špecialista
 • lôžkové zdravotnícke zariadenie
 • sám si požiadate o túto službu

Kto hradí túto službu?

 • pacient sám alebo jeho rodina
 • Všeobecná ZP - čiastočne
 • Dôvera ZP - čiastočne
 • Union ZP

viď cenník

Kde sa poskytuje domáca ošetrovateľská starostlivosť?

 • v domácnosti pacienta

V akej oblasti je služba dostupná?

 • na území celej Bratislavy

Ako sa objednáva domáca ošetrovateľská starostlivosť?

 • kontaktujte nášho koordinátora telefonicky 0903 246 167
 • žiadosť /tlačivo/ navrh na ados (na stiahnutie tu: PDF, MS Word)

Stredisko Prof. J. Červeňanského, s.r.o.
Vajnorská 40
832 63 Bratislava
4. poschodie

0903/246 167 Mgr. Studená Soňa / koordinátor

domacarehabilitacia@gmail.com

Liečebná rehabilitácia je určená pacientom s obmedzenou pohyblivosťou po operáciách, cievnych mozgových príhodách alebo úrazoch, ktorí vyžadujú rehabilitáciu ale nie sú schopní samostatne navštevovať rehabilitačné zariadenia. Domácu liečebnú rehabilitáciu poskytujú kvalifikovaný fyzioterapeuti z Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Domáca liečebná rehabilitácia sa poskytuje na základe návrhu rehabilitačného lekára a písomnej dohody pacienta s ADOS. Môže byť hradená čiastočne zo zdravotného poistenia alebo pacientom. Fyzioterapeut volí kombináciu cvikov, techník a rôznych rehabilitačných postupov podľa cieľu terapie. Poskytované rehabilitačné výkony: individuálna liečebná telesná výchova zameraná na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov, metódy podľa Bobatha, Kabata a Mojžišovej, mäkké a mobilizačné techniky, cielená ergoterapia, dychová gymnastika, cievny gymnastika, klasická masáž, reflexná masáž, cielená odborná inštruktáž a poradenstvo. Fyzioterapeut pri návšteve v domácom prostredí pacienta môže odporučiť vhodné rehabilitačné pomôcky a zároveň má za úlohu naučiť pacienta ako správne cvičiť aby sa čo najrýchlejšie dostal do pôvodnej formy, zlepšil si prípadne udržal stav pohybového aparátu. Počet domácich rehabilitačných návštev je individuálny a závisí od stupňa postihnutia.

 

 

© Copyright 2010 sjc.sk | tvorba webu | tvorba eshopov